پویش شهر آماده


رویکرد جامعه محور، اساس پیشگیری، کاهش مخاطرات سوانح و افزایش تاب آوری شهری است و فرهنگ‌سازی در این حوزه و افزایش تعداد شهروندان آگاه می‌تواند روند دستیابی به شهر تاب‌آور و آماده را تسریع و تسهیل کند. با حضور شهروند آگاه و تغییر رفتار ایشان در حوزه کاهش مخاطرات سوانح و مدیریت بحران، اقدامات نهادهای مسئول، موثرتر و سرمایه گذاری‌ها در این حوزه شکوفا خواهد شد چرا که هرچقدر در پیشگیری و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری شود، هزینه های مقابله، بازسازی و بازتوانی کاهش یافته و منافع آن در آینده قابل دسترسی است.
با توجه به مطالب مذکور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و مشارکت شهروندان در مواجهه با مخاطرات طبیعی، اقدام به برگزاری پویش شهر آماده در سطح شهر تهران نموده است.
محورهای اصلی این پویش به شرح زیر است:
1.جلب مشارکت شهروندان در ارزیابی و افزایش ایمنی ساختمان‌ها و آمادگی شهروندان ساکن و یا شاغل در آنها، از طریق مشارکت در اجرای طرح "مدیریت بحران ساختمان"
طرح مدیریت بحران ساختمان مجموعه‌ای از آموزش‌ها، ارزیابی‌ها، اقدامات و فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که با انجام آنها میزان ایمنی و آمادگی ساکنان و بهره‌برداران ساختمان در مقابل حوادث افزایش می‌یابد.
2.تشویق شهروندان به فراگیری آموزش‌های همگانی مدیریت بحران
3.تشویق به عضویت شهروندان، در گروه‌های امداد محلی از طریق عضویت در "خانه‌های دوام و ایمنی"
خانه دوام و ایمنی، تشکلی مردمی و داوطلبانه در سراي محله است كه در راستاي تأكيد و تمركز هماهنگي‌ها در حوزه ارتقا و حفظ آمادگي و ايمني شهر و شهروندان در مواجهه با حوادث در سطح محله فعاليت مي‌نمايد.
4.معرفی "مراکز امن اضطراری محلات"، با هدف آشنایی شهروندان با این مراکز و چگونگی آمادگی بیشتر ایشان در مواجهه با زلزله احتمالی شهر تهران
مراکز امن اضطراری محلات شهر تهران، فضاهای باز یا مراکز سرپوشیده امن و مقاومی هستند که در ساعات اولیه بحران به منظور استقرار شهروندان پیش‌بینی شده اند.
         
حق انتشار برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران محفوظ است 1398